Koruyucu Diş Tedavileri Nelerdir ve Kimler İçin Gereklidir?

Diş sert dokularının asit karşısında yıkımını engellemek ya da yavaşlatmak üzere uygulanan her türlü profesyonel tedavi koruyucu tedavidir. Günümüzde bu amaç için üretilen pek çok ürün ve biomateryal  bulunmaktadır. Diş yapısına katılarak onu güçlendirmeyi hedefleyen ürünler flor, süt proteini, amorf kalsiyum fosfat ya da bunların kombinasyonlarını içermektedir. Diş yapısındaki doğal girintilerin direkt olarak kaplanmasını ve bu şekilde gıdalar ile bakterilerin ilişkisini kesen koruyucu uygulamaya ise fissür örtücü adı verilir. Koruyucu uygulamalar özellikle çürük açısından yüksek risk grubundaki kişiler için önem taşımaktadır. Koruyucu  uygulamaların gerekliliği ve uygulama biçimi diş hekimi rehberliği ile belirlenir. Özellikle süt dişlerinde yaygın çürük bulunan çocukların için diş hekimi tarafından uygun görülen aralıklar ile koruyucu tedavilerden yararlanmaları gerekmektedir.Diş Hekimi Prof. Dr. Sevi Burçak Çehreli Diş hekimliğinin tüm uygulamalarını özel olarak Ankara da özel diş tedavi  kliniğinde çocuk diş hekimi olarak gerçekleştrimektedir. Pedodontist ya da çocuk diş hekimi olarak bilinen Prof. Dr. Sevi Burçak Çehreli çocuklarda diş yaralanmaları, erken çocukluk çağı çürükleri (biberon çürüğü), diş absesi, kanal tedavisi, çocuklarda görülen dişeti hastalıkları (periodontal hastalıklar), genel anestezi altında diş tedavisi konularında uzmanlaşmıştır. 0-18 yaş grubu aralığında dişlerin, çenelerin ve çene ekleminin her türlü diş rahatsızlığının ve diş hastalığının teşhisi ve cerrahi tedavileri üzerine Ankara da hizmet veren diş hekimi Prof. Dr. Sevi Burçak Çehreli, çocuk diş sağlığında koruyucu, çürük önleyici ve florür uygulamaları nı da gerçekleştirmektedir. Velilerin bu tür koruyucu uygulamalar konusunda daha detaylı bilgi edinmeleri önemlidir. Bunun sebebi, sıklıkla diş çürüğü nedeniyle restore edilemeyecek kadar aşırı kuron harabiyeti gösteren dişlerin varlığında, restoratif veya endodontik tedavilerin başarısızlığında, periodontal harabiyet durumlarında diş çekimi gerekmesidir. Diş hekimi Ankara İran Caddesinde çocuklarda dental muayeneleri tamamlayan Burçak Çehreli, gereken durumlarda sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavilerini tam teşekküllü hastanelerde gerçekleştirmektedir.